Poštová banka – pôžička a konsolidácia

Poštová banka je jedna z najväčších bánk na Slovensku s dlhoročnou tradíciou a možnosťou okrem samotných pobočiek banky využívať na disponovanie účtami aj pobočky Slovenskej pošty. Táto banka poskytuje dva úverové produkty, bezúčelový spotrebný úver a konsolidačný úver.

Dobrá pôžička

Bezúčelový spotrebný úver je v Poštovej banke označovaný názvom Dobrá pôžička. Prostredníctvom tohto úveru si môžete požičať 300 € až 30 000 €, pričom doba splatnosti sa môže pohybovať v rozmedzí od 12 do 108 mesiacov, teda od 1 do 9 rokov. Pre poskytnutie pôžičky nie je nutné založiť nehnuteľnosť a peniaze môžete použiť na čokoľvek.

Dobrá pôžička od Poštovej banky je poskytovaná občanom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky starším ako 18 rokov. Je nutné mať pravidelný príjem, ktorý môže pochádzať buď zo zamestnania na území Slovenskej republiky, Maďarska alebo Českej republiky, podnikateľskej činnosti alebo dôchodku. V prípade zamestnania je nutné pracovať minimálne 3 mesiace, zatiaľ čo v prípade podnikania musíte svoju činnosť vykonávať nepretržite minimálne 2 roky. Pôžičku môžete vybaviť na pobočkách Poštovej banky alebo Slovenskej pošty.

Dobrá pôžička – online žiadosť

Lepšia splátka

Lepšia splátka je názov konsolidačného úveru od Poštovej banky, teda úveru určeného na splatenie starých dlhov. V tomto prípade sa výška úveru pohybuje od 3 500 € do 20 000 € a doba splácania od 36 do 120 mesiacov (3 až 10 rokov). V prípade žiadosti o vyššiu pôžičku môžete dosiahnuť na lepšiu úrokovú sadzbu.

Lepšia splátka je určená pre občanov vo veku od 18 do 69 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a pravidelným príjmom. Zdroje príjmu sú posudzované rovnako ako pri Dobrej pôžičke. Taktiež, ako už vyplýva z charakteru tejto pôžičky, je nutné v súčasnosti splácať úverový produkt aspoň jednej banke či nebankovej spoločnosti.

Lepšia splátka – online žiadosť